Ung thư tuyến giáp

Ung thư tuyến giáp là một bệnh ung thư gặp phải ở tuyến giáp khi các tế bào tuyến giáp trở nên bất thường