Đã tiêm mũi 1 nhưng chưa được cập nhật

Hiện nay, có tình trạng một số người đã tiêm mũi vắc xin phòng Covid-19 đầu tiên nhưng chưa được cơ quan y tế cấp giấy chứng nhận tiêm chủng; Tôi bị mất giấy chứng nhận tiêm hoặc nhận được giấy chứng nhận, nhưng khi tôi tải xuống ứng dụng “Sổ sức khỏe điện tử”, dữ liệu không thể được cập nhật. Những trường hợp này có đủ điều kiện tiêm liều vắc xin thứ 2 không và cần làm gì để cập nhật dữ liệu tiêm chủng?

Trước hết, vui lòng xác nhận rằng ngay cả khi bạn đã mất giấy chứng nhận tiêm chủng hoặc chưa được cấp giấy chứng nhận tiêm chủng, miễn là bạn điền vào mẫu đồng ý tiêm chủng, các cơ quan chức năng vẫn sẽ cập nhật tên của bạn vào danh sách tiêm chủng. Tiêm vắc xin đợt 1, sau đó căn cứ vào nguồn cung và chính sách phân bổ vắc xin của từng địa phương sẽ lập danh sách tiêm chủng đợt 2.

Liên quan đến trường hợp thông tin tiêm chủng đợt 1 chưa được cập nhật vào cơ sở dữ liệu quốc gia tiêm chủng, ông Nguyễn Trường Nam – Phó Cục trưởng Cục Công nghệ thông tin, Bộ Y tế cho biết:

“Thực tế là sau mũi tiêm đầu tiên chưa có giấy chứng nhận tiêm trên hệ thống tiêm chủng do nhiều cơ sở tiêm chưa triển khai tiêm chủng trên nền tảng tiêm chủng COVID-19 nên không có thông tin về chứng nhận tiêm điện tử trên website. Cổng thông tin tiemchungcovid19.gov.vn hoặc trên ứng dụng sách sức khỏe điện tử”

Tuy nhiên, trong trường hợp mất giấy chứng nhận tiêm chủng lần 1 và không có thông tin về giấy chứng nhận tiêm chủng trên cổng thông tin tiêm chủng hoặc sổ y tế điện tử, người dân vẫn có thể tiêm mũi thứ 2 vì nằm trong danh sách kế hoạch. Danh sách tiêm chủng của cơ quan, tổ chức, đơn vị đã lập danh sách tiêm và gửi đến cơ sở tiêm chủng khi đến thời điểm tiêm mũi thứ hai.

Hiện Sở Y tế TP. HCM cho biết sẽ tiếp nhận phản hồi của người dân để chỉnh sửa thông tin tiêm chủng trên ứng dụng sổ sức khỏe điện tử.

Để điều chỉnh thông tin tiêm chủng, người dân cần cung cấp đầy đủ thông tin, đính kèm ảnh “Giấy chứng nhận tiêm chủng vaccine phòng COVID-19”

Sau khi đã cập nhật đầy đủ thông tin trên ứng dụng Sổ sức khỏe điện tử, bạn có thể tham khảo cách đăng ký tiêm mũi thứ 2.