Ung thư vòm họng

Ung thư vòm họng là bệnh lý ung thư bao gồm ung thư mũi hầu (phần sau mũi phía trên của họng), ung thư hầu họng (phần giữ của họng) và ung thư hạ hầu/hạ họng (phẫn phía dưới cùng ở họng)